Materiály ku konfirmácii

Materiály ku konfirmácii

Materiál na prípravu ku konfirmačnej slávnosti.
Nácvik konfirmácie je v sobotu o 17.00 v kostole v Prievidzi.
Konfirmácia skúška a časti liturgie pre konfirmandov.pdf
Každý konfirmand má menom označený list dokumentu. Otázky je treba sa naučiť a spodný text bude čítaný v niektorej časti programu slávnosti.

Spoločné fotenie bude po skončení slávnosti.
Konfirmandi budú vstupovať do chrámu spoločne s farárom a dozorcom na začiatku služieb Božích.