Getsemanská mládež

Getsemanská mládež

Aká bola posledná večera s Ježišom Kristom? Čo zažili učeníci?
Pozývame mladých na mládež o 16:00 do zborovej miestnosti v kostole na J. G. Tajovského 27 v Prievidzi. Nazývame ju Getsemanská mládež podľa záhrady Getsemane, kam Ježiš išiel s učeníkmi. Vrátime sa do udalostí Zeleného štvrtka aj so zelenými špecialitkami.

Po mládeži, o 18:00, je kostol otvorený pre všetkých na meditácie o Zelenom štvrtku s pozvaním k Večeri Pánovej.