Chvíľka pre teba!

Chvíľka pre teba!

Cirkevný zbor Zemianske Kostoľany pozýva všetky pracujúce ženy do 65 rokov  na stretnutie: Chvíľka pre teba! Čas určený len ženám, kde bude priestor aj na zdieľanie, oddych od povinností, duchovné povzbudenie a samozrejme i niečo pod zub. Milé dámy, ste srdečne vítané!