12. júna slávnosť konfirmácie

12. júna slávnosť konfirmácie

Nedeľa Svätej Trojice
spoločné služby Božie pri slávnosti Konfirmácie
v Prievidzi o 9:30 h.