12. júna slávnosť Konfirmácie

12. júna slávnosť Konfirmácie

V nedeľa Svätej Trojice boli spoločné služby Božie pri slávnosti Konfirmácie
v Prievidzi o 9:30 h.
Po niekoľkých rokoch sa stretla väčšia skupina mladých ľudí, ktorí spolu pred cirkevným zborom vyznali vieru v Pána Boha a pridali sa dospelým členom cirkvi. V článku niekoľko fotiek zo slávnosti