Prievidzký evanjelik 2/2020

Prievidzký evanjelik 2/2020

Vianočné číslo nášho zborového občasníka s kázňami a textami k vianočným sviatkom.