Strach z budúcnosti

Strach z budúcnosti

Kázeň na záver cirkevného roka 2021.

Zjavenie Jána 1, 4 - 8.