Pokánie a Duch Svätý

Pokánie a Duch Svätý

Kázeň na 2. slávnosť svätodušnú

Svätodušné sviatky v sebe nesú jedno zásadné posolstvo. BOH je tu medzi nami. V Duchu a pravde. V spravodlivosti a láske. Duch nás vedie k pokániu k obnove, zmenám v živote, ktoré sú Božie a dobré. Obnovuje tento svet, obnovuje ľudské životy i vzťahy. Úplne prvou vecou zo spomenutých, ktorá je svedectvom práce Ducha Svätého pri nás, je práve naša kajúca reakcia na Kristovu výzvu k pokániu.