Pamiatka posvätenia kostola Prievidza - podcast

Pamiatka posvätenia kostola Prievidza - podcast

Nedeľné kázne znova na podcaste spolu s oznamami o našom cirkevnom zbore
Čo je cirkev zhromaždená okolo Ježiša? Chápanie cirkvi z udalosti evanjelia pred vznikom cirkvi. Kázeň zaznela 21.5. v Prievidzi. Na záver je modlitba, oznamy a požehnanie.

https://podcasters.spotify.com/pod/show/ecavzemianskekostolany/episodes/o-je-cirkev-okolo-Jeia-e24jugk