Náš zbor ako viera, nádej a láska

Náš zbor ako viera, nádej a láska

Biblický príhovor ku kňazskej správe za rok 2020.

Keď uvažujeme nad tým, podľa čoho poznať kresťanov v každom čase, či v časoch dobrých alebo v časoch zlých apoštol Pavol na viacerých miestach hovorí o 3 znakoch, ktoré vidieť, počuť a cítiť na životoch spoločenstiev. Hovorí práve o viere, nádeji a láske. Keď píšem tieto slová a pripravujeme podklady na konvent, ktorý bude po rokoch jedným z najdôležitejších konventov pre tento zbor, uvažujem nad tým, že práve teraz je vhodná doba, pozrieť sa na tieto verše, a uvedomiť si, akú milosť, výzvu aj víziu v ňom pre náš zbor nachádzame.