Keď prichádzame za Ježišom s vierou, aj nemožné je možné

Keď prichádzame za Ježišom s vierou, aj nemožné je možné

Kázeň na Záver školského roka. O silne dôvery v Pána Ježiša

Tvoja viera ťa zachránila; choď v pokoji a buď uzdravená zo svojho trápenia. Vzácne slová... Ježiš ich dal ako odpoveď na vieru jednej zúboženej ženy, ktorá sa rozhodla vložiť všetku nádej do dotyku jeho rúcha. Ježiš vykoná aj pre človeka nemožné, aby zachránil a spasil tých, ktorí k nemu prichádzajú. 

Kázeň na Slovo z Evanjelia podľa Marka 5, 21 - 43.