Spoveď

Spoveď

Čo je to spoveď, prečo je potrebná ako k nej pristupovať?

Na základe štúdia Veľkého Katechizmu M. Luthera