Aký hlas sa to ozýva v púšti?

Aký hlas sa to ozýva v púšti?

2. adventná nedeľa 2021

Kázeň: Ján nás vola v pustatine, uprostred našej zraniteľnosti, uprostred nášho strachu a pokušení doby a miesta, na ktorom sme. Volá nás neochabnúť, ale vnímať Božiu starostlivosť. Vnímať Božiu blízkosť a tak, kde vidíme, že my máme limity, nechajme už konečne konať Pána Boha. Odjakživa sa ľudia v pustatine či na púšti nedokázali spoľahnúť len sa svoju šikovnosť. Každý kto sa v písme ocitá v púšti, objavuje, že kde jeho sily nestačia, tam sa môže spoľahnúť na Hospodina, na svojho Boha. (L 3, 1 - 6)