Večer pre páry

Večer pre páry

Národný týždeň manželstva je za nami a my sa tešíme, že sme ho v sobotu mohli spolu zavŕšiť a nazbierať nejaké vitamíny pre vzťah. Práve to bola téma tohtoročného NTM. Preto špeciálnym chodom večere bolo i vitamínové vzťahové pexeso. 🍊🍒🍇❤️
Dopĺňajme vitamíny vzťahom celoročne.. (nielen tým manželským...)
Prihlásené páry sa stretli o 17:00 na Lúčnej 12 v Prievidzi, aby si užili spoločný čas vo dvojici pri slávnostnej večeri. Brat farár všetkých privítal, ocenil odvahu párov, ktoré išli prvýkrát na podobný druh podujatia. Potom v krátkosti predstavil tému Vitamíny pre vzťah a voviedol do programu večera. Po modlitbe a večeri, ku ktorej hrala príjemná hudba, čakalo páry na stoloch prekvapenie. Zamaskované v menovkách sa ukrývalo vzťahové pexeso. Výberom kartičiek si partneri dali najavo svoje želania a preferencie vo vzťahu, čo im prinieslo aj pobavenie. Sme radi, že riešenie pexesa sprevádzal smiech. Ďalším prekvapením bol určite aj netypický zdravý dezert. Svoje poznámky, zistenia a nápady na dávkovanie vitamínov do vzťahu si páry zapisovali do pripravených zošitov. Záver programu sme strávili aj v spoločných rozhovoroch s ľuďmi z iných končín okresu, keďže sme boli zastúpení od Nitrianskeho Pravna po Zemianske Kostoľany.

Galéria k článku

Mirka Kmecová