Konfirmačné vyučovanie online

Konfirmačné vyučovanie online

Odkaz na pripojenie k jednotlivým spoločným hodinám.

Pripojovacie údaje GOOGKE MEETS

Odkaz na videohovor: https://meet.google.com/xkz-idkr-zje