Zástup farára počas dovolenky

Zástup farára počas dovolenky

Sestra farárka Lenka Janotková
Počas dovolenky br. farára (od 12.9. - 31.10.2022) bude duchovné potreby v zbore (pastorálne navštevy, návštevy v nemocnici, pohreby, bohoslužby a iné) zabezpečovať sestra farárka Lenka Janotková (na mieste seniorátnej kaplánky TUS v Žiline).

Kontakt: 0918 828 370.