Tu nájdete prihlášky, žiadosti, tlačivá na stiahnutie k všetkým potrebným situáciám.

Ručne vyplnené a podpísané skeny žiadostí a tlačív je treba vypisovať čitateľné paličkovým písmom. Prípadne vyplniť ODT dokument a zaslať e-mailom (podpíšete osobne). Ku každej žiadosti je treba doplniť aj súhlas so spracovaním osobných údajov osôb, ktorých sa vyplnené údaje týkajú.

Krst Svätý

Žiadosť o Krst.odt (ak chcete vypísať v PC a poslať mailom)

Žiadosť o Krst.pdf

GDPR súhlas KRSTENÉHO.odt (Potrebný originál alebo sken s podpisom)

GDPR súhlas pri krste - rodičia/krstní rodičia/svedkovia.odt (Potrebný originál alebo sken s podpisom)

Konfirmácia

Prihláška dieťaťa na konfirmačnú prípravu.odt

Prihláška dieťaťa na konfirmačnú prípravu.pdf

Prihláška dospelého na konfirmačnú prípravu.odt

Prihláška dospelého na konfirmačnú prípravu.pdf

(Potrebný originál alebo sken s podpisom)

Krúžok náboženskej výchovy na fare

Prihláška na krúžok náboženskej výchovy.pdf

Cirkevný sobáš / Požehnanie manželstva

Žiadosť o uzavretie manželstva.odt (Ak chcete vypísať na PC a poslať mailom)

Žiadosť o uzavretie manželstva.pdf

Žiadosť o požehnanie manželstva.pdf

Žiadosť o požehnanie manželstva.odt (Ak chcete vypísať na PC a poslať mailom)

GDPR súhlas - snúbenci.odt (Potrebný originál alebo sken s podpisom)

GDPR súhlas - svedkovia.odt (Potrebný originál alebo sken s podpisom)

Vstup dospelého do ECAV

Žiadosť o vstup do ECAV.pdf

Evidencia členov pri zmene adresy, prihlásení do CZ a pod.

Evidenčný list ECAV Zemianske Kostoľany.pdf

Žiadosť o vstup do ECAV je určená dospelým, ktorí sa chcú dať pokrstiť alebo sú to kresťania pokrstení v inej kresťanskej cirkvi.

Aktuálne znenie Cirkevných predpisov ECAV

CPP2021.pdf

Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

GDPR vyhlásenie o ochrane osobných údajov.pdf