Cirkevný zbor online - aktuálne možnosti

Cirkevný zbor online - aktuálne možnosti

Počas ďalšieho lockdownu v našej krajine pripravujeme aktivity online. 

Rozpis pravidelných online aktivít v týždni

Sobota17.00 h.MládežGOOGLE MEET


Spoveď a Večera Pánova - osobne v domácnosti, stačí o to požiadať. Prosíme, aby ste túto možnosť neváhali v advente využiť.

Krst Svätý - po príprave, podľa dohody v kostole (spravidla v nedeľu).

Pohreb - nahlásiť telefonicky, ostatné sa dohodne aj pri osobnom stretnutí.

Individuálna pastorálna služba pokračuje - v prípade akejkoľvek duchovnej potreby je možné stretnúť sa s farárom v domácnosti alebo na fare.